Tiếng Anh tiểu học

Tiếng Anh tiểu học

 Phụ huynh tham khảo mọi thông tin về khối cấp 1 qua: + Website: http://loptienganhcoquynh.com/ + Fanpage: https://www.facebook.com/loptienganhcoQuynh/    Địa chỉ: 24N7B Trung Hòa Nhân Chính ĐT

Tiếng Anh THCS

Tiếng Anh THCS

Chương trình Tiếng Anh THCS định hướng tập trung vào ngữ pháp và được chia làm 3 dạng lớp Lớp Anh

Tiếng Anh THPT

Tiếng Anh THPT

Khóa học cho học sinh cấp 3 gồm 2 dạng lớp Lớp A (Academic) – 2h30p/buổi Đối tượng: Học sinh định hướng