Khóa học cho học sinh cấp 3 gồm 2 dạng lớp

  • Lớp A (Academic) – 2h30p/buổi

Đối tượng: Học sinh định hướng thi Đại học khối D/A1 có trình độ Tiếng Anh trung bình khá.

Mục tiêu: trang bị hệ thống kiến thức ngữ pháp, từ vựng bài bản, chuyên sâu kết hợp rèn luyện thêm kỹ năng nghe, đọc, viết theo định dạng bài thi đại học

  • Lớp S (Skills) – 2h30p/buổi

Đối tượng: Học sinh định hướng thi khối D/A1 có trình độ Tiếng Anh khá trở lên muốn phát triển nâng cao thêm các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Mục tiêu: bổ sung kiến thức ngữ pháp, từ vựng học thuật kết hợp rèn luyện toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói , Đọc, Viết.