Phụ huynh tham khảo mọi thông tin về khối cấp 1 qua:

+ Website: http://loptienganhcoquynh.com/

+ Fanpage: https://www.facebook.com/loptienganhcoQuynh/ 

 

Địa chỉ: 24N7B Trung Hòa Nhân Chính

ĐT Văn phòng: 093 631 2580 - 094 946 5885