Chương trình Tiếng Anh THCS định hướng tập trung vào ngữ pháp và được chia làm 3 dạng lớp

  • Lớp Anh Chuyên: dành cho đối tượng học sinh có nguyện vọng thi Chuyên Anh vào các trường Chuyên Cấp III.
  • Lớp Anh Cận Chuyên: dành cho học sinh có nguyện vọng thi Chuyên Anh, nhưng kiến thức hiện tại còn chưa vững, cần củng cố thêm.
  • Lớp Anh Điều Kiện: phù hợp với những học sinh không thi Chuyên Anh lên cấp III, cần bổ sung các kiến thức cơ bản.